inici | escola | classes | CURSOS DE CATALÀ

CURSOS DE CATALÀ

Objectiu: Assolir els coneixements generals de la llengua catalana.

Horaris:
Nivell A: coneixements orals bàsics. Dilluns i dimecres de 18 a 19 hores.
Nivell B1 : domini en l’ús de la llengua oral i escrita per a realitzar tasques i comunicar-se en situacions quotidianes. Dilluns i dijous de 19 a 20 hores.
Nivell B2: domini dels coneixements necessaris per a tenir un grau suficient de recursos lingüístics per a expressar-se amb fluïdesa i precisió, tant a nivell oral com escrit. Dilluns i dimarts de 20 a 21 hores.
Nivells C1: domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en un llenguatge mitjanament formal o formal, tant oral com escrit. Dimarts i dimecres de 21 a 22 hores.

Titulació: Certificats dels nivells A, B1, B2 i C1 de la Junta Permanent de Català. (els exàmens es fan als centres acreditats per a realitzar la prova)

Professora: Carme Cabello i Garcia

Indiqui el seu Usuari i contrasenya per accedir als continguts per Alumnes.

Passeig de les escoles, 3 (Edifici CEIP Fontmartina) 08460 Santa Maria de Palautordera Tel: 93 848 25 73 info@escolaadultspalautordera.cat | a8057072@xtec.cat
© 2011 ESCOLA D’ADULTS FERRAN SOLDEVILA | Politica de Privacitat | LFS