politica de privacitat
inici | contactar
Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini http://escolaadultspalautordera.cat/ està registrat a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, amb CIF P0825900D i domicili social a la Plaça de la Vila número 1, 08460 – Santa Maria de Palautordera – Vallès Oriental (Barcelona). Telèfon de contacte +34 93 847 96 20 i adreça de correu electrònic st.m.palautoprdera@stmpalautordera.diba.es ( persona de contacte : Tècnica d’educació moralessf@smpalautordera.cat ).

2. Propietat intel•lectual de la web. Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.smpalautordera.net. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control.
Des de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.
També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l'usuari. Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.
Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.
"D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les seves dades seran incorporades en el fitxer Educació de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera amb la finalitat de gestionar els procediments del servei de formació d'adults en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a la Oficina del Registre general (Pl. de la Vila 1) de l'Ajuntament."

7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.
Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Passeig de les escoles, 3 (Edifici CEIP Fontmartina) 08460 Santa Maria de Palautordera Tel: 93 848 25 73 info(a)escolaadultspalautordera(punt)cat | a8057072(a)xtec(punt)cat
© 2011 ESCOLA D’ADULTS FERRAN SOLDEVILA | Politica de Privacitat | LFS