trets d’identitat
inici | trets d'identitat

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

La nostra escola és una Escola Municipal autoritzada pel Departament de Benestar Social i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que es regeix per la normativa que en matèria de Formació d’Adults regula el Departament d’Educació de la Generalitat.

Prioritzem la formació en les etapes bàsiques, amb la intenció d'atendre els grups i col•lectius que més ho necessiten.

Impartim dos tipus d'ensenyaments:

REGLATS: Alfabetització, Formació Instrumental, Formació Bàsica (Graduat en Secundària Obligatòria i preparació per a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà CFGM i Cicles Formatius de Grau Superior CFGS.)

NO REGLATS: Idiomes ( Català, Anglès i Castellà per a Estrangers ) i Informàtica
Horari: de 18 h a 22 h.

 

FUNCIONAMENT I NORMATIVA DEL CENTRE

Matriculació: No hi ha límit d’edat. Els alumnes que es matriculen al curs de preparació per a la prova lliure del GES han de tenir 18 anys i els que es matriculen al curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius, 17 anys.
Per accedir a la prova de CFGS s’han de tenir 18 anys o tenir superat un cicle formatiu de Grau Mitjà.

*El termini de matriculació general és al mes de setembre.

*Es considerarà formalitzada la matrícula quan s’hagi lliurat la documentació requerida: fotocòpia D.N.I, 2 fotografies i el resguard de pagament del dret de matrícula. Només a partir d’aquest moment es podrà assistir a classe.

Devolució de l’import de la matrícula: serà retornat si l’alumne/a es dona de baixa abans de l’inici de les classes o si un grup no arriba al nombre mínim d’alumnes que marca la normativa.

Ubicació: Primera planta de l’escola Fontmartina

Assistència a les classes: Es portarà un control d’assistència a cada classe. Obtindran un certificat d’assistència els alumnes que superin el 65%. Aquest certificat està acreditat pel centre i per tant no comporta l’obtenció de cap títol oficial.

* Els alumnes de GES, CFGM i CFGS han d’assistir un mínim del 80% per a obtenir els punts que atorga el centre de cara a la prova final.

Baixes: És necessari tenir un mínim d’un 65% d’assistència per poder presentar-se a les proves de GES i la prova d’accés a CFGM i CFGS. A la resta de cursos es considerarà baixa si un alumne/a deixa d’assistir, durant un mes a classe, sense cap tipus de justificació.

 

EDC - Estratègia Digital de Centre

CFA FERRAN SOLDEVILA (PEC) - Descarregar en PDF

 

Passeig de les escoles, 3 (Edifici CEIP Fontmartina) 08460 Santa Maria de Palautordera Tel: 93 848 25 73 info(a)escolaadultspalautordera(punt)cat | a8057072(a)xtec(punt)cat
© 2011 ESCOLA D’ADULTS FERRAN SOLDEVILA | Politica de Privacitat | LFS